2019-11-17_08-48-05

[GLOBAL WiFi 分享器]

讀者專屬優惠方案:https://globalwifi.com.tw/?pr_vmaf=4gWNgJ1rZD

(點擊即自動帶入全航線8折+寄件免運)

推薦指數:

優點:1.使用分享器較SIM卡穩定,上網速度快,可以分享給多人使用,手機也較不廢電,

          我覺得這是相較於SIM卡最棒的優點

        2.WiFi分享器租借推薦GLOBAL WiFi,因為與各國當地電信業者配合,並提供高達130種以上的國家方案

        3.緊急申請WiFi機租借也OK

          4.Wifi 出國客服中心全年無休,遇到問題可以隨時詢問

文章標籤

愛米粒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()